Според индийските традиции, ума се възприема като „цар” на психо-физичната ни система. Кундалини йога е Радж йога, защото работи за постигане на контрол върху ума. Йога на осъзнаването, това е силна духовна технология за постигане на трансформация, отразена във всички нива на човешкото съществуване.

Кундал на санскрит означава „навивам“, акундалини – „къдрица в косата на любимата“. Йогите в древността опитно са открили, че енергията кундалини има поведение на „змия, спяща навита в основата на гръбнака”, която в пробудено състояние се движи по змиеобразна траектория към фонтанелата и обратно. Позната още като „сексуална енергия”, тя притежава способността да се  преобразува във висша невро-психична енергия.

Целта на Кундалини йога е да пробуди този източник на духовна осъзнатост и безгранични възможности. По пътя си, издигнатата енергия балансира основните психо-енергийни центрове (чакри), за да осъществи връзка с Безкрайното Висше Съзнание и изживяване на пълно Просветление.

Практиката е основана на крия – съзнателно действие с известен ефект. Крията може да е от едно упражнение или комбинация от асани, концентрация, панаям, медитация, мудра, банда, мантра, приложени в строго определен ред и времетраене. Физическите пози и динамика подготвят и пречистват физическото тяло. Дълбочината и ритъма на дъха са свързани с различните състояния на съзнание и виталност. Звуковите вибрации стимулират мозъчните центрове и пренастройват вълните на трептене. Вътрешната концентрация и бандите контролират и насочват потоците от прана и психичната енергия.

Кундалини йога използва тялото, дихателните и медитативни практики, за да промени енергийните нива на съществото ни по предсказуем начин и развие устойчива нервна система и хормонален баланс.

Техниките задействат скрити целебни механизми в организма и способстват за съзнателно, контролирано и безопасно активиране, издигане и насочване на Сексуалната Енергия (Кундалини), както и връщането и обратно в покой. Процесът води до възтановяване на връзката с душата – истинската ни същност, постигане на духовно съзнание, мир в ума и удовлетворение от реалността,  която създаваме.