мануална терапия, с която се наместват гръбначните прешлени.