Нашата красива Елена е емоционална и бъбрива. Можете да потънете в нейния вълшебен свят от емоции, да преживеете приказка в реалността, да се радвате и плачете с нея, да усетите откровенност и искреност – ценни качества за днешния свят.

Една дума, с която можем да опишем Лена, това е: „радост“.