Услуги

Human Design - Дизайн на Човека

 

 

Чували сте за астрология. Най-вероятно знаете кой е слънчевият ви знак и че разкрива същностния ви характер. 
Сред вас мнозина знаят и повече. Например асцендента си и може би дори в кой знак се намира Луната. А навярно 
и нещo за транзитите – осъзнавайки, че движението на планетите във времето донася в живота ви известни 
възможности и предизвикателства. Според тази древна система, да сте информирани за влиянието на планетите на 
Земята със сигурност е полезно, за да разберете себе си и живота си по-добре.
  
В сравнение с астрологията системата на личния дизайн – тъй нареченият „Хюман дизайн” – е относително нова. 
Точно както въз основа на датата, часа и мястото ви на раждане може да ви бъде направена астрологична карта, 
така и хюман дизайн може, на базата на тази информация, да генерира уникална за вас карта – наричаме я „графика на тялото”.
Тази уникална и мощна система от знание представлява синтез от астрология, идзин, кабала и вашия генетични предопределености. 
Тя не само описва личността ви в голяма дълбочина, но и позволява да надникнем във фундаменталните мотиви и пориви, 
ръководещи живота ви – аспекти, които може би дори не осъзнавате. Дава подробна информация за всеки отделен човек, 
за здравето му, за личната му психология, за дарбите му, за слабостите му, както и за способностите му.
Хюман дизайн дава конкретни ключове (стратегия и вътрешен авторитет), които са индивидуални за всеки един от нас, 
помага ни в приемането на себе си такива, каквито сме, в отношенията ни с околните, спомага за елиминиране на съпротивите, 
които срещаме в живота си, в разбирането на несъзнателните мотиви, които ни движат и ни учи да живеем с тях, а не да ги 
променяме. Факт е, че генетичният ни код никой не може да промени, колкото и да му се иска.
Това е единствената наука – частна собственост в света. Тя има изключително практическо приложение, проверено с 
годините от десетки хиляди хора по цял свят. Експериментиралите с предоставената от нея информация откриват, че 
улеснява живота им и им помага да си възвърнат чувството за цел и посока, които човек така лесно изгубва в 
забързаното и сложно ежедневие на двадесет и първия век.
Хюман Дизайн мини-анализ: 55 лв., продължителност около един час.
Хюман Дизайн базов анализ: 120 лв., продължителност около два часа. 
Чували сте за астрология. Най-вероятно знаете кой е слънчевият ви знак и че разкрива същностния ви характер. Сред вас мнозина знаят и повече. Например асцендента си и може би дори в кой знак се намира Луната.
А навярно 
и нещo за транзитите – осъзнавайки, че движението на планетите във времето донася в живота ви известни възможности и предизвикателства. Според тази древна система, да сте информирани за влиянието на планетите на Земята със сигурност е полезно, за да разберете себе си и живота си по-добре.
  
В сравнение с астрологията системата на човешкия дизайн – т.нар. Хюман Дизайн, е относително нова. Точно както въз основа на датата, часа и мястото ви на раждане може да ви бъде направена астрологична карта, така и хюман дизайн може, на базата на тази информация, да генерира уникална за вас карта – наричаме я „графика на тялото”.

Тази уникална и мощна система от знание представлява синтез от астрология, идзин, кабала и вашия генетични предопределености. Тя не само описва личността ви в голяма дълбочина, но и позволява да надникнем във фундаменталните мотиви и пориви, ръководещи живота ви – аспекти, които може би дори не осъзнавате.

Дава подробна информация за всеки отделен човек, 
за здравето му, за личната му психология, за дарбите му, за слабостите му, както и за способностите му.

Хюман Дизайн предоставя конкретни ключове (стратегия и вътрешен авторитет), които са индивидуални за всеки един от нас и ни помагат в приемането на себе си такива, каквито сме, в отношенията ни с околните, спомага за елиминиране на съпротивите, които срещаме в живота си, в разбирането на несъзнателните мотиви, които ни движат и ни учи да живеем с тях, а не да ги променяме.

Това е единствената наука частна собственост в света. Тя има изключително практическо приложение, проверено с годините от десетки хиляди хора по цял свят. Експериментиралите с предоставената от нея информация откриват, че улеснява живота им и им помага да си възвърнат чувството за цел и посока, които човек така лесно изгубва в забързаното и сложно ежедневие на двадесет и първия век.

Хюман Дизайн мини-анализ: 55 лв., продължителност около един час. Разглежда лична стратегия и авторитет, енергиен тип, вид аура.
 

Хюман Дизайн базов анализ: 120 лв., продължителност около два часа. Тук се навлиза в повече дълбочина и детайли. Разкрива индивидуалните мисловни, емоционални, физически и генетични качества, които оказват въздействие върху здравето, кариерата, връзките, взаимоотношенията и 
особено върху начинът за вземане на решения. 

 Назад