Услуги

Практики

 

Йога е метод, чрез който можем да обединим способностите на главата, сърцето и ръцете; тяло, ум и дух. Днес трябва да разбираме йога не като духовно учение, но като наука за формиране на една цялостна личност, което е жизнено важно в днешното разкъсано от стрес и съревнование общество. Напрежението с неговата варираща интензивност, което преживяваме във всекидневието си, се проявява в тялото, ума и духа по различен начин, в следствие на което се стига до дисбаланс в поведението ни, в мисленето ни, в психиката ни, в проявлението на емоциите ни.


Отстраняването на тези дисбаланси е основната цел на Йога и в процеса на развитие на Йога, са били проведени множество проучвания, чиято идея била да се направи опит за подобряване на работата на тялото и ума. С цел да подобри поведението и да умствените способности, Йога е станала част от образователната система в много държави.


Първо, ние вярвахме в двете крайности на йога – за духа и Йога за физическото благосъстояние на тялото. Нашата идентификация с физическото тяло е позната като „деха дяса“ и се отнася към сетивните и чувствените изживявания и желанието за щастие и пълноценност. Всички желаем щастие и пълноценност в живота ни, и за да постигнем тези състояния извършваме действия, които са физически, емоционални и духовни. Нашите действия са повлияни от присъщите слабости на природата ни, амбициите, които приемаме като цели в живота, нуждите, които се стремим да задоволим и също така силите или способностите ни, които изразяваме чрез действие с цел да постигнем удовлетворение.


Когато силните ни страни преобладават, то тогава се наблюдава нарастване на егото и когато слабостите на характера ни преобладават, тогава срещаме неудовлетвореността и загубата на самоувереност. Когато амбициите ни станат прекалено високи, тогава губим яснотата на съзнанието си. Когато нуждите в живота ни станат важни, тогава имаме тенденция да се отдръпваме от другите аспекти на живота си. Целият ни жизнен път се върти около тези четири фактора, които подтискат творческата ни природа. Това е значението на деха дяса, идентификация със света на чувства и предмети, дълбока идентификация, която води до привързаност. На Хинди, думата „асакти“ в повечето случаи е превеждана като привързаност. В живота ни има както привличане така и отблъскване. В моменти на удоволствие, щастие, задоволство или пълноценност, ние усещаме привличане към това преживяване. В моменти на неудовлетвореност, нещастие, ние сме отблъснати от това преживяване. В една от Йога-сутрите на Патанджали се казва, „Sukhaanushayi raagah“, което означава че в удоволствието и щастието има привързаност.


Продължаваме с друга Йога-сутра, „Duhkhaanushayi dveshah“, което означава, че в болката, в страданието, в неудовлетвореността, срещаме отблъскване. Има обрати в живота ни, затова непрекъснато скачаме от рага към двеша, от двеша към рага, от привързаност към отблъскване и обратното. Това са двата полюса на живота.

Докато блуждаем между тези два полюса, обречени сме да срещнем непреодолими желания, конфликти, нещастие и страдание. Според йога, рага и двеша са двете основни причини за стреса и напрежението в живота, които се проявяват като физическо заболявания, психически дисбаланс и духовна неудовлетвореност. Йога теорията за стреса отива още по-надалеч като казва, че е в природата на човешкия характер е да изпитва живота в негова цялост.


Видове йога

В диалога между Кришна и Арджуна в Бхагавад Гита са изложени три основни подхода към йога. Това са така наречените три марги (пътища) – бхакти, карма и джнана. Царската йога (раджа йога) е изложена най-пълно от Патанджали, не толкова като отделна разновидност, а по-скоро като набор от общовалидни за йога положения. Впоследствие възникват много видове йога. Голям брой от тях са повлияни от тантризма и могат да се разглеждат под общото название лая кундалини йога. Сред тях най-известна е хата йога.


Бхакти йога е пътят на любовта и предаността. Той е предназначен за емоционално настроените. При него преданото служене на Бог и любовта са решаващи за постигането на освобождение. Карма йога е пътят на действието, извършвано без привързаност към плодовете му. По този начин йогинът се издига над кармичните обусловености. Джнана йога е пътят на мъдростта. Неговият подход се заключава в непрестанно осъзнаване на истинската природа на нещата. Джнана йога е неразривно свързана с пътя на веданта. 


Раджа йога е пътят на медитацията и съзерцанието и класическата йога на Патанджали. Това е психическата йога. За нея са характерни концентрация и медитация  


Хатха йога - според преданието, е основана от аскета Горакша (Горакнатх), роден в Пенджаб и живял вероятно през IX или X в.

Възникналата в лоното на тантризма хатха йога е плод на своеобразното реабилитиране на физическото тяло като инструмент за освобождение (мукти). Докато много от духовните традиции гледат на неговите желания и потребности с пренебрежение, смятайки ги за не особено съвместими с духовните цели, тантристите го разглеждат като идеалната янтра, т.е. микрокосмос, който е перфектно съответствие на макрокосмоса. По този начин манипулациите с тялото получават значението на ритуал, засягащ онези сили от вселената, на които съответства дадената част от тялото. 

Думата "хатxа" е съставена от сричките ха и тха, означаващи съответно слънце и луна. Съвсем в духа на тантризма, тук се има предвид единението на двата противоположни принципа, представени от съответните небесни обекти. Това е пътят на баланса между емоционалното и интелектуалното начало на човека (символизирани от Ида нади и Пингала нади). Хата йога набляга изключително на третата и четвъртата степен от осморния път на Патанджали – асана и пранаяма, целейки да направи тялото достатъчно здраво и съответно достойно за просветление. Тя се базира на простата аксиома, че човек представлява една цялост и ако съзнанието може да оказва влияние върху тялото, то вярно е и обратното – тялото също упражнява своето въздействие върху съзнанието. Докато в Йога Сутра асаната само се дефинира като стабилна поза, то в класическите произведения на хата йога като Хата йога прадипика, Гхеранда самхита и Шива самхита откриваме описания на множество пози и техники за задържане на дъха. Освен тях широко се изполват техники за прочистване на организма (шат карма), бандхи ("блокажи"), имаща за цел специфично ориентиране на потока от енергия и мудри ("печати" или положения на тялото и пръстите). В класическите трудове на хата йога, тя се разглежда като етап по пътя на раджа йога и в никакъв случай не се противопосавя на последната, за което говори и обстоятелството, че в тези съчинения се приема осморният път на Патанджали.

Кундалини йога - Според индийските традиции, ума се възприема като „цар” на психо-физичната ни система. Кундалини йога е Радж йога, защото работи за постигане на контрол върху ума. Йога на осъзнаването, това е силна духовна технология за постигане на трансформация, отразена във всички нива на човешкото съществуване.

Кундал на санскрит означава „навивам“, акундалини – „къдрица в косата на любимата“. Йогите в древността опитно са открили, че енергията кундалини има поведение на „змия, спяща навита в основата на гръбнака”, която в пробудено състояние се движи по змиеобразна траектория към фонтанелата и обратно. Позната още като „сексуална енергия”, тя притежава способността да се  преобразува във висша невро-психична енергия.


Целта на Кундалини йога е да пробуди този източник на духовна осъзнатост и безгранични възможности. По пътя си, издигнатата енергия балансира основните психо-енергийни центрове (чакри), за да осъществи връзка с Безкрайното Висше Съзнание и изживяване на пълно Просветление.


Практиката е основана на крия – съзнателно действие с известен ефект. Крията може да е от едно упражнение или комбинация от асани, концентрация, панаям, медитация, мудра, банда, мантра, приложени в строго определен ред и времетраене. Физическите пози и динамика подготвят и пречистват физическото тяло. Дълбочината и ритъма на дъха са свързани с различните състояния на съзнание и виталност. Звуковите вибрации стимулират мозъчните центрове и пренастройват вълните на трептене. Вътрешната концентрация и бандите контролират и насочват потоците от прана и психичната енергия.

Кундалини йога използва тялото, дихателните и медитативни практики, за да промени енергийните нива на съществото ни по предсказуем начин и развие устойчива нервна система и хормонален баланс. 


Техниките задействат скрити целебни механизми в организма и способстват за съзнателно, контролирано и безопасно активиране, издигане и насочване на Сексуалната Енергия (Кундалини), както и връщането и обратно в покой. Процесът води до възтановяване на връзката с душата – истинската ни същност, постигане на духовно съзнание, мир в ума и удовлетворение от реалността,  която създаваме.

 

Акаша Кундалини Йога                                                           http://akashakundalini.co.uk/

 

Тантра йога

Тантризмът се основава на идеята за сливането на пасивния "мъжки" принцип на Шива с творящия "женски" аспект на абсолюта, почитан като Шакти. Именно преклонението пред женското начало е ключът към разбирането на тези учения.


Тантристките практики носят в себе си идеята за надмогване на двойките противоположности, посредством тяхното сливане. Обикновено се използват сложни ритуални действия, натоварени с богат символизъм. Така например широко са застъпени мантрите и янтрите – формули, представляващи определени сили в природата на езика на звука, респективно на геометричните форми. 

В тантризма се открояват два основни пътя, известни като дакшина марга (път на дясната ръка) и вама марга (път на лявата ръка). Докато при първия от тях се набляга на насочените навътре практики и медитацията, то при вама марга основният ритуал панчамакара е свързан с извършването на пет действия, който традиционно не се препоръчват в други йога системи, а именно приемането на вино, месо, риба, препечено зърно и ритуален секс. С това се цели натрупаната енергия да предизвика събуждане на спящата змиевидна сила кундалини, пребиваваща в латентно състояние в Муладхара чакра (енергиен център в долната част на гръбнака). Физиологията на чакрите, надите и кундалини е много характерна за повлияните от тантризма йога системи, появили се през средновековието. Сред тях са кундалини йога, лая йога, мантра йога и популярната днес хата йога.


Популярни стилове йога

Едни от най-популярните стилове Йога, които се практикуват в момента в света са: 

Хатха Йога / класическа йога  - система от бавно изпълнявани йога пози и техники за дишане, релаксация и медитация. В резултат на което тялото се релаксира и зарежда с енергия, а умът се успокоява. Изпитва се усещане за блаженство и вътрешно спокойствие. Достъпна е за всички, без ограничение за възраст, пол и физически възможности.

Виняса флоу йога - еволюирала форма на традиционната хат(х)а йога, която фокусира върху синхрона между дишането и движението, като дишането инициира движението. Виняса е интелигентното развитие, в което всеки следващ етап е надграждане на предишния. Това ни помага да подхождаме по този градивен начин и в живота. Практиката на виняса или синхронизирането на позите и дишането в преливаща се последователност е техника, която внася елемент на движение в практикуването на йога позите. Това е динамична, силна, но плавна практика, подходяща за хора с активен начин на живот.


Fat-burning Yoga (осъвременена, изгаряща мазнините йога) - съчетание от динамично и статично изпълнявани йога асани, водещи до изгаряне на излишните мазнини. Акцента е поставен върху проблемните зони на тялото - ханш, талия, корем и бедра, които отлично се стягат и оформят. Подобрява мускулния тонус и засилва

метаболизма, перисталтиката и функцията на щитовидната жлеза - основните фактори за отстраняване на излишните мазнини и нормализиране на теглото.Power Yoga (също нов стил силова йога) - комбинация от силово-статични пози и динамично изпълнявани йога асани (виняси), синхронизирани с дишането. Базирана е на основни принципи от ащанга виняса йога и представлява нейна модификация. В резултат се повишава гъвкавоста, силата и издръжливоста на всички мускули и стави. Тялото се тонизира и оформя атлетично.Ащанга виняса Йога - статико-динамична практика, включваща в себе си последователност от асани, свързани помежду си с комплекси от движения (виняси) съчетани с дихателни техники (пранаяма) и концентрация на вниманието в определени точки. По време на практикуване възниква и се запазва медитативно състояние на съзнанието. Терминът виняса означава “дихателно-двигателна система от упражнения”. При нея има синхронизиране на движението с дишането. В резултат се получава силно очистване на тялото от токсини, мощно акумулиране и зареждане с енергия. Тялото става силно и гъвкаво, а ума се успокоява. Получава се чувство за лекота и увереност и реално се преобразява тялото и съзнанието.


Йогалатес

Йогалатес е алтернативна система от упражнения, съдържаща елементи от Йога и Пилатес. Този подход е създаден в началото на 90-те години и добива все повече популярност в света. Тази практика е подходяща и за абсолютно начинаниещи, и за хора с повече опит в йога и пилатес заниманията. Фокусът на йогалатес е както върху осносвните йога асани и хармонията между дишане и движение, така и върху укрепването мускулатурата на корема. Практиката е с умерена динамика и допринася за повече гъвкавост, сила и издръжливост.

 

 

Дервиш Йога

Изкуство на движението, което релаксира, укрепва тялото и хармонизира психиката. С бавни медитативни движения, на фона на въздействаща музика, се мобилизират силите на организма. Стимулират се всички физически, емоционални и интелектуални ресурси, създава се нова енергия. Изпълнението на основните Аркани има изключително благоприятно  въздействие върху функционирането на вътрешните органи, носи  хармония на душата, забавя процеса на стареене и освежава ума, регулира способността за концентрация и  координация. Дервиш Йога е предназначена за хора от всяка възраст, за които е важен физическия, емоционален, енергиен и душевен  баланс, както и намаляването на последиците от стреса, предизвикан от съвременния живот.

Дервиш йога е една от най-ефикасните адаптации на уменията на учителите от Изтока към днешните мъже и жени. Интегрира източни познания по дзен, йога, чи гун и популярните на запад - стречинг, релаксация, евритмия. Така мъдростта на учителите от Изтока и работата на учените от Запада намират своето най-ефективно съчетание. Дервиш йога е психотелесен метод, усъвършенстван в сътрудничество с лекари, терапевти, психолози, йога инструктори, специалисти по свещени танци.

Сертифицирани преподаватели от Университет Samadeva, обучени в традицията на Дервишите Хаким, ще ви запознаят с движения и медитации, практикувани в тайни общества от древни времена.

Авва и Марса
Назад